Colofon

Redactieadres:

JHED Media B.V.
Kalmarweg 14-8
9723 JG Groningen
Tel. 050 5893407
Fax. 050 5893405

Directeur
Jeroen Huis in 't Veld

Redactie
Roland Mather
Ger Hensen
Koen Jans
Rahied Ishaak
Benjamin de Bruijn
Remco Jacobi
Jan-Willem Struik